ประเพณี 12 เดือน (ภาคอีสาน)

Image

ประเพณี 12 เดือน (ภาคอีสาน)

ฮีต 12 ครอง 14

ขณะที่การเปลี่ยนผ่านในวงรอบเล็กลงมาอย่างการเปลี่ยนผ่านของแต่ละเดือนนั้น หลายประเทศอาจไม่ให้ความสนใจ แต่สำหรับชาวอีสานโบราณแล้วนี่คือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรม ซึ่งชาวอีสานได้บ่มเพาะภูมิปัญญา ก่อกำเนิดเป็นประเพณีสำคัญๆขึ้นมาและได้ร่วมสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยพวกเขาเรียกขานประเพณีเหล่านี้รวมกันว่า “ฮีตสิบสอง”
       
     ฮีตสิบสอง หมายถึง จารีตประเพณีประจำสิบสองเดือน ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ชาวบ้านจะได้มาร่วมชุมนุมและทำบุญในทุกๆ เดือนของรอบปี และถือเป็นจรรยาของสังคม ผู้ที่ฝ่าฝืนก็จะเป็นผู้ที่ ผิดฮีต หรือ ผิดจารีต นั่นเอง(หลายครั้ง ฮีตสิบสอง มักจะกล่าวควบคู่”            

            คลองสิบสี่ “(คองสิบสี่) ที่เป็นดังแบบแผนหรือแนวทางดำเนินชีวิต(คลอง=ครรลอง)แต่จะมุ่งเน้นไปทางศีลธรรมมากกว่าด้านอาชีพ)

            ฮีตแต่ละอย่างกำหนดให้ปฏิบัติในแต่ละเดือนครบทั้ง 12 เดือน เดือนใดมีจารีตประเพณีอะไรประจำเดือน นักปราชญ์โบราณได้วางฮีต 12 ไว้ ดังนี้

* เดือนอ้าย หรือ เดือน 1 – บุญเข้ากรรม
* เดือนยี่ หรือ เดือน 2 – บุญคูณลาน
* เดือนสาม – บุญข้าวจี่
* เดือนสี่ – บุญผะเหวด
* เดือนห้า – บุญสงกรานต์
* เดือนหก – บุญบั้งไฟ
* เดือนเจ็ด – บุญซำฮะ (ชำระ)
* เดือนแปด – บุญเข้าพรรษา
* เดือนเก้า – บุญข้าวประดับดิน
* เดือนสิบ – บุญข้าวสาก
* เดือนสิบเอ็ด – บุญออกพรรษา
* เดือนสิบสอง – บุญกฐิน

ที่มา

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=208874

http://www.baanmaha.com/community/thread24299.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s